نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ عرق توی چهار لیتری

Shirazart.blog.ir 
* بعضی از مجله ها برای تعدادی از مطالب و مهم خود نشانه های ثابتی دارند که در همه ی شماره ها و همراه عنوان آن مطالب چاپ میشوند .این نشانه های ثابت گویای مفاهیم عمومی و کلی مطالب و مقاله ی مربوطه هستند. در طراحی این نشانه ها اغلب ویژگی های یک نشانه و آرم وجود دارند و بعضا از خلاقیت ، نو آوری و ابتکار برخوردار هستند .این نشانه ها بایستی با روحیه ی مقالات ، مخاطبان و نیز طراحی دیگر عناصر بصری مجله مانند جلد ، صفحه آرایی وهماهنگی داشته

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

وبلاگ ایتار سينک گرانيتي School اخبار جدید | خبر روز | سایت خبری فلاشینگ پارامیس راهنمای خرید بهترین بخارشوی صنعتی در ایران Micky زعفران و خشکبار مسیحا