نتایج جستجو برای عبارت :

احکام دوازدهم

♦♦ماضی ساده-------»سافر زیدٌ.(زید مسافرت کرد)
 ( یعنی زید مثلا دیروز مسافرت کرده اما 
معلوم نیست الان هم در مسافرت است یا از سفر آمده(یعنی ماضی نقلی نیست)
ماضی نقلی---»‌قد سافر زیدٌ. ( زید مسافرت کرده است. )یعنی الان هم در سفر است و هنوز نیامده
♦♦در ماضی ساده معلوم نیست که سفرش قبل از کار دیگر بوده یا نبوده (‌مثال در پاسخ به این سوال که آیا وقتی زله آمد زید آنجا بود؟ در جواب نمی توان گفت که «زید مسافرت کرد»‌بلکه باید از ماضی بعیداستفاده کرد ی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سلامی از ته دل علوم اجتماعی محاسباتی لایت باکس عکاسی پرتابل موزیک دکتر علیرضا حاتمی زاده Animfa کاغذ دیواری Stacy مباحث نوین در حسابداری و مدیریت نوشتجات