نتایج جستجو برای عبارت :

اموزش زبان با matt

برگی بودماز بوته ی خانه شپاییز امدروی زمین افتادمبر من اب گرفتتا شسته شومذره ذره شسته شدم خاک شدمبر من پا گذاشت"ریشه زدم به زیر رخت خوابشبرای شنیدن هر نفس کشیدنشاما باز هم دور بود ازمن بوته شدم ،و او اسم دختری که عاشقش بودرا بر من نقاشے میکردیگل شدممن را برای همان دخترهدیه کرد شب عروسی ان هاگل برگ های پژمرده امهرانچه زیبا نیستندروی کتش تزیین کنیدتاحداقلدر لحظه های پایانی عمرمبا تپش قلبش نفس کنم. (قدر گل های زندگیت

آخرین جستجو ها

صلوات Sarah فروشگاه نوین داک Moses مشاوره طلاق مهریه جديدترين و برترين مقاله هاي علمي banovan13 Stephanie صاحبقران