نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ بغل وا کن مونه کنج بغل گیر

درمحفل قرآن تدبرکن فراوان/ماه مبارک شدبهاری کل قرآن/آیات نورانی آن آرامش دل/باشد کتاب زندگانی برمسلمان/قرآن کتاب رهنمایی وبصیرت/یاریگر دین و ولایت جان جانان/وقت سحر آوای رحمان دلنشین است/تاثیرزیبایی دهد برجان انسان/افطارهم آغاز شادی وشعفهاست/مملوکند جان بشراز دین وایمان/قرآن وحیدرکفو هم در روزگارند/گنج ولایت منتشراز سوی رحمان/باهرنمازو روزه قرآن سرفرازی است/هرمشکلی درپرتوآن گشته آسان/ازبهرمهدی وظهورش مژده دارد/باآن حضورش میشود دنیاگ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Monique ترویج بانکداری الکترونیک پایگاه مقاومت بسیج خواهران ثاراللّه پایگاه بسیج شهید سعادت صادقی آذرخواران معاونت فرهنگی واجتماعی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی Balakrishna دفتر یادداشت مجازی من فروش ایزوگام شرق و دلیجان بلبرینگ، رولبرینگ و یاتاقان انصاری