نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ غرور زیبارحیمی

آنگاه که بتوانیم در جنگ بخندیم، در صلح نخواهیم خفت. آنگاه که بتوانیم در جنگ بخوانیم، در صلح نخواهیم نالید.آنگاه که بتوانیم در جنگ برقصیم، در صلح نخواهیم خشکید. 
جنگجو تمنّای صلح نمی‌کند، پس هماره در آرامش است. صلحجو در اشتیاق آرامش است، پس جنگ می‌سازد.
در آرزوی ثروت، فقر آفریده می‌شود،در آرزوی برکت، فقدان. در آرزوی بیداری، خواب نصیب می‌شود، در آرزوی آگاهی، عصیان.در آرزوی عشق، نفرت سر بر می‌آرد،در آرزوی آرامش، طغیان.در آرزوی زمین جدید

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب به روز از وب ایران David درمانگاه شبانه روزی اورند سلامت بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه کسب و کار اینترنتی Raymond یاداشت های رامین فخاری بر بال انديشه: يا علي مدد تعمیر پکیج سرویس پکیج ایران رادیاتور بوتان دفتر طراحی گرافیکی نوین