نتایج جستجو برای عبارت :

ایران سال 99

روی تخت بابایم دراز کشیده ام وپنجره ی اتاق کوچکش را باز گذاشته ام. هوا خنک است و گنجشکها غوغا کرده اند. دارم فکر می کنم گنجشکها تمام این روزها کجا بوده اند؟ زمان از حرکت نایستاد و لابد گنجشکها تمام این مدت خوانده اند اما ما نشنیده ایم. دلتنگی ام از حد تصور فراتر است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ایران کوارتز - شیشه کوارتز اتاق مه نور رسام شیرین شهر کامپیوتر Self-made Millionaires اقامت از طریق ویزای کاری معرفی اماکن تاریخی ایران بتن