نتایج جستجو برای عبارت :

با بهار بيا شروين اهنگ اصلى

توجه به دو تعریف اامی است:
1- فساد: 
به معنای دارا نبودن تمام اجزا و شرایط است که سبب عدم ترتب آثار مطلوب از شیء می‌باشد؛ یعنی اگر چیزی صحیح باشد آثاری دارد، ولی اگر فاسد شد آن آثار در خارج پدید نمی‌آید.
2- فساد سیستمی: 
مشکلی است که به دلیل وجود سازوکار نادرست (نه از جانب قصور و اشتباه یک فرد یا جمع) ایجاد می شود. به همین دلیل، مشکل سیستمی، مرتبا تولید می شود و اولویت اصلاح مشکلات سیستمی نسبت به مشکلات فردی، بالاتر است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فروشگاه فخیمی تبریز،بازار مرکزی ابزار،پلاک 31 ؛؛04132816116 داستان های امنیتی و اطلاعاتی موسِم تَفَرُج شجره طيبه صالحين حلقه ي ولايت روستاي اوارد شهرستان گلوگاه دانلود نرم افزار - آموزش سی شارپ Nathan اموزش و خدمات اینستاگرام دیوارکوب طرح آجر amoozesh