نتایج جستجو برای عبارت :

تست آئین دادرسی کیفری

 ما انسان ها و گوش و نیوشیدن .

اول

یک نظریه از الیس سیلور بوم شناس امریکایی
وجود دارد که می گوید:
"انسان زمینی نیست " بلکه مهاجر و زندانی آنجاست
و از جای دیگری به زمین تبعید شده است.

به نظرم الیس سیلور راست می گوید:

 انسان با توجه به وضعیتش انگار به زمین پرت شده است  ومجبور است رنج ومشقاتی را تحمل کند.

زمینی که برای انسان جهنم است و انسان بهشت
را درآن می جوید.

زمینی که انسان را رنجور و بیمارمی کند وهمواره
کالبدش را در درد وغربت می رنجاند.

وانس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مهربان باشید، همیشه... Tracy John Jennifer راز موفقیت همه چيز در مورد شترمرغ مدرسه شاد BOOYAH FF Will فروشگاه اينترنتي آريان سيستم رو