نتایج جستجو برای عبارت :

تو که برام هیچی نیسی من حتی سیگارمم ترک کردم

پنجره ثابت تمام قد با کیفیت برای دید وسیع: کسانی که خواستار جریان
مداوم نور و گرفتن روشنایی از یک فضای باز هستند ،پنجره دوجداره ثابت گزینه مناسبی برای
چنین شرایطی هستند.این نوع پنجره ها همانطور که از نام آنها مشخص است ثابت هستند و دید وسیعی در اختیارتان میگذارند ولی
نمیتوان آنها را باز و بسته کرد.پنجره های دوجداره ثابت استراتژی هستند برای خانه هایی
که می خواهند حداکثر روشنایی طبیعی و حداقل استفاده از چراغ های الکتریکی را پیاده
کنند.پنجره ث

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Antonia دخمه* نوشته‌های یوسف رجبی قصه فروشگاه اینترنتی آبی هممه چیز ----------------------- Every thing نجات آب،نجات زندگی dorosh نیکیار