نتایج جستجو برای عبارت :

جک داستان جدید سال ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم
شما فرض کنید یک ترمک(ترم یک) تو اوج ذوق زدگی دانشگاه باشه و یه هم اتاقی هم گیرش بیاد ازون خواهر بسیجی های غلیظ.
بعد بیاد این ترمک بخت برگشته رو معرفی کنه برا تئاتری که قراره تو جشن مبعث برای کل دانشگاه برگزار بشه
بعد اون ترمک که بنده باشم قبول نکنم بعد بیان منو کچل کنن که باید قبول کنی 
هرچی بگم نره هی بگن بدوش
با کلی اصرار قبول کنم ولی شرط بذارم که نقشم یاحرف نزنه یا خیلی کم
بعد کاشف به عمل میاد نقش عروس که فقط بله میگه ر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

روی نت خنده دست نویس های سه عدد منツ آفتاب هشتم تخفیفان John علوم و فناوری های شناختی دومینو طرح بارنجی ها ، با ما بهترین باشید. Matthew computer world