نتایج جستجو برای عبارت :

خوشگل ترین زن ی

يعني ي کاري کرد کارستون
من خواب بودم دخترک ساعت ده و نيم بيدارشد. منم بيدار کرد پاشدم براش پويا زدم و بهش گفتم خوابم مياد توي همون سالن خوابيدم. خوابم برد و ديگه نفهميدم چي شد
فقط ساعت 12 با صداش از خواب بيدارشدم. با آرامش ايستاده بود کنارم و گفت مامان ي مارمولک داره روت راه ميره. و با انگشتش نشون روي کتفم رو نشون داد  نگاه کردم ديدم راست ميگه فقط اينکه مارمولکه مرده بود خشک شده بود، ي ت دادم مارمولکه از تنم افتاد پايين. با سعي در حفظ آرامش بد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

طراحی مد و لباس فروشگاه اینترنتی روغن گیاهی آریا James دختر صورتی کسب و کار صمدی چرچی Andy ورزش تی آر ایکس ساعت مچی Jennifer