نتایج جستجو برای عبارت :

داستانهای درمانی

بعضی هرچه می شنوند و یا می بینند به آن می خندند بدون اینکه موردی برای خنده ببینند، البته خنده های بی مورد از مجانین تکلیفی ندارد، چون عقل از شرایط عامه تکلیف محسوب می شود. ولی چنین عملی از کسانی که بظاهر عاقلند مذموم است و به شدّت مورد نکوهش قرار گرفته است، سرچشمه چنین حرکاتی، جهالت و نادانی است.
ادامه مطلب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سرگرمی,اجتماعی,آموزشی روز مرگی ها Blake نگین طبیعت هرآنچه دربار صنعت چاپ مي خواهيد نایس موزیکا Lotus FLower در مسیرِ عاشقی دانلود آهنگ جدید