نتایج جستجو برای عبارت :

داستان خاله با عروس خاله

بسم الله
صبح ها بیمارستان،خواب آلود از اینکه تا سحر ها بیدارم.وضعیت نه چندان خوب خانه.رویم نمیشود بعضی چیز ها را بگویم.به خیلی ها.
مریض های خنده رو و گاه بدحال.آهنگ گوش دادن یک مرد مریض با لباس آبی و همسرش در حیاط بیمارستان.آهنگ دوپس دوپسی با صدای بد خواننده و صدای بدتر موبایل ارزان قیمت مرد.کیفیت پایین زندگی در حیاط بیمارستان.امید داشتن به زندگی .بدونِ اینکه بدانی چگونه و کجای جهان هستی به ادامه دادن فکر کنی.هر جوری که هست،فقط تلاش کتی که ادا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بازی مصولا شرکت DrMartens تلگرام رز لوگو Michael رمان دنده معکوس پشت دیوار سکوت بج سينه | تنديس | مدال | شرکت نشانه ساز رنگین کمان