نتایج جستجو برای عبارت :

داستان سسکی

برخى از سوره ها باحروفى آغاز مى شود که چون ناپیوسته قرائت
مى شود، به حروف مقطعه نام گذارى شده است. تبیین این حروف از آغاز تاریخ
تفسیرتاکنون همواره توجه مفسران و قرآن پژوهان را به خود معطوف داشته و در تحلیل آن
دو راه پیموده اند:

1 - برخى این حروف را راز و رمزى میان خدا و رسول اکرم (ص)
دانسته، از این رو آن را غیر قابل تفسیرمى دانند

2 - گروه دیگرى
(که بیشتر آنها مفسران و قرآن شناسان هستند) برآنند که این حروف مانند سایر آیات
اگر چه معرفت کنه آن میسور ن

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Stanley Shelley شعر هاي صلواتي شرکت زعفران نطنز شرکت سهامی پیشتازان عمران و آبادانی همت شعر نو آپشن خودرو | گندم کار نگین طبیعت به سوي فردا 清亮如水