نتایج جستجو برای عبارت :

دانشکده علوم قران مراغه

مالیات الکترونیکی
پرسشنامه به منظور بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی"درک سهولت استفاده "   در  اداره مالیات استان .  طراحی و از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول مربوط به اطلاعات خود مودیان محترم مالیاتی است و قسمت دوم جهت دریافت نظرات مودیان محترم مالیاتی در مورد  متغییرهای موضوع یاد شده فوق می باشد که بر گرفته از پژوهش  بوجیون وهمکاران (2014) بوده است. وخواهش

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Fixamooz سالن آرایشی و زیبایی بیوتی Tyson طارق ویزا تحصیلی آموزش انگلیسی ||سایت رسمی محسن ابراهیم زاده ||اولین و بزرگترین وبسایت طرفد بهترين ها Lisa