نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودقسمت دوم فیلم هزارپا

2402 - «آرش حسن‌نیا» کارمند
پیشین «رادیو فردا» (ارگان خبری دولت آمریکا) درباره شرایط استخدام در این
رادیو گفت: یکی از کسانی که تازگی برای استخدام در رادیوفردا درخواست داده
بود، نقل می‌کرد در مصاحبه‌ کاری با «ماردو سُقُم» و «پرپنچی» چیزی که از
او پرسیده نشده مسائل خبرنگاری بوده و بیشتر جلسه تفتیش عقاید ی بوده.
گویا آقایان برای چیزی جز رسانه بودن آماده می‌شوند” منبع: www.yon.ir/mzdr74
دانلود فایل اصلی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Maggie آموزشگاه خیاطی و کامپیوتر، آموزش خیاطی در تبریز حفاظ شمال تحلیل گفتمان حقوقی چشم خدا معلمی از جنس اینده کیا فایل رسوب زدای هیدروفلو - رادین گستر سینا شاداب سازی محیط مدرسه نمایندگی بیمه سامان شیراز