نتایج جستجو برای عبارت :

دختر ي اينستاگرام

کیست آشفته آن زلف چلیپا نشود                     دیده اى نیست که بیند تــــو و شیـــدا نشود
ناز کن، ناز که دلها همه در بند تواند                   غمزه کن، غمزه کـــه دلبـــر چو تو پیدا نشود
رُخ نمــا تا همه خوبان خجل از خویش شوند         گر کشى پرده ز رُخ، کیست که رسوا نشـود
آتش عشق بیفـــزا، غمِ دل افــــــــــزون کن         این دل غمزده نتــــوان که غم افـــزا نشـــود
چاره‏اى نیست، بجـز سوختن از آتش عشق          آتشـــى ده کــــه بیفتـــــد به د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نوزده بلاگ Ocr persis با شهدا پلی زولا - Play Zula نکسوس دانلود Vidas قفس بلدرچین جمهوری اسلامی عربستان