نتایج جستجو برای عبارت :

رضا بهرام .باغ گل

شده تقدیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟سالها گیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟پشتِ یک قلبِ به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخشده زنجیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟در میانِ تپشِ آینه پنهان شَوی و روح و تصویرِ کسی باشی و قسمت نشود؟شده در اوجِ جوانی ، با همین ظاهرِ شاد  تا گلو پیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟شده ازاد و رها باشی و تا عمقِ وجودرام و تسخیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟می شود با همه ی ریشه و رگهایِ تَنتسالها گیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟

آخرین جستجو ها

جدیدترین فرش ماشینی کاشان ویترین طلا تک اموزش مدرسه شاد ما اندک سوادی که دارم New HYIPs information Cathy آذرمی دخت فرهنگ خاوری ها نودهشتيا