نتایج جستجو برای عبارت :

رمان مامان با شوهر خواهرش

! نصـــایـــح "من" !
1_ هیچ وقت مسائل اعتقادیتونو برای کسی شرح ندید ! شاید خواستید یه روزی سر یه درد و مسِله ای بزنید زیرش و از روش با کامیون
رد شید !
2_هیچ وقت نگید به کسی روزه دارید ! خصوصا وقتی درس شدیدی دارید ! پالس های منفی را اما اگر دوست دارید موردی ندارد :)
3_ هیچ وقت دلتان نیاید و نزنید زیر یک قولی که یک سال است  نگه اش داشتید ! صرفا برای یک اشتیاق زودگذر !
4_ هیچ وقت یادتان نرود  با هر کس چطور حرف میزدید ! رسمی یا معمولی ! که بعدا که شما را دید ! که

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

احمد مشاوره در مورد تشخیص اعتیاد و ترک اعتیاد آشپزي نوين فصل بهاران نسل جدید گچبری Andrew هانا Tom دکتر هوشنگ سعادت متخصص داخلی شیراز به نام خداوند آسمانها وزمین