ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

نتایج جستجو برای عبارت :

سایت طلبگی تا اجتهاد

الگوریتم اجتهاد آیت الله شب زنده دار را از اینجا دریافت کنیداین الگوریتم یک الگوریتم «هنجاری» (تجویزی) نیست و روشی را برای اجتهاد پیشنهاد نمی دهد، بلکه یک الگوریتم #توصیفی است؛ بدین معنا که در آن به توصیف روش اجتهاد آیت الله شب زنده دار پرداخته شده است.این الگوریتم، توسط موسسه استاد واسطی تدوین شده است.
اجتهاد بالفعل و بالقوه
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد،
ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و
یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر
قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
منبع:وب سايت ویکی شیعهhttp://fa.wikishia.net
حکم تکلیفی
اجتهاد از دو جهت، دارای حکمی تکلیفی است:
۱. وجوب تخییری:
بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی
آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط.
۲. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی
است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که
گروهی به تحصیل
عصمت امامان علیهم السلام تبعیت از سنت آنان را واجب مى‌کند و بر
اساس این اعتقاد، فقه شیعه پویا و غنى است. در این عصر، چنان‌که در برخى از
روایات نیز آمده، شیعیان با تشویق امامان علیهم السلام به اجتهاد صحیح روى
آوردند و امامان معصوم علیهم السلام براى حفظ مواریث فقهى و کلامى، ضمن تأکید بر
اجتهاد پیروان خود را از خلط آراى شخصى با احادیث باز‌داشتند و بر حفظ،
کتابت و نقل صحیح آن ترغیب کرده، همزمان، اجتهادات فقیهان اهل‌سنت را که بر اساس قیاس و
اجازه اجتهاد

در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه
به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به
صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد که وصول او را به درجه
اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌نامند. اما
این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی
در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا به‌احتمال ضعیف از باب شهادت.
منبع:وب س
در حدیثى، امام‌زمان علیه السلام مرجع دستیابى اهل دین به احکام، در
عصر غیبت را فقیهان مى‌داند. با توجه به این بیان، رهبرى فکرى و مرجعیت
دینى در عصر غیبت از امامان معصوم علیهم السلام به فقیهان جامع شرایط سپرده
شده است.
در عصر غیبت، اجتهاد فراز و نشیب‌ها و تطوراتى را پشت سر گذاشته است:

الف. مرحله جمع‌آورى و تنظیم احادیث و تألیف کتاب‌هاى فقهى به‌
صورت روایى با حذف سند؛ کتاب‌هایى نظیر مقنع صدوق و مقنعه مفید و نهایه شیخ
به همین شکل تألیف شد.
در حدیثى، امام‌زمان علیه السلام مرجع دستیابى اهل دین به احکام، در
عصر غیبت را فقیهان مى‌داند. با توجه به این بیان، رهبرى فکرى و مرجعیت
دینى در عصر غیبت از امامان معصوم علیهم السلام به فقیهان جامع شرایط سپرده
شده است.
در عصر غیبت، اجتهاد فراز و نشیب‌ها و تطوراتى را پشت سر گذاشته است:

الف. مرحله جمع‌آورى و تنظیم احادیث و تألیف کتاب‌هاى فقهى به‌
صورت روایى با حذف سند؛ کتاب‌هایى نظیر مقنع صدوق و مقنعه مفید و نهایه شیخ
به همین شکل تألیف شد.
اجتهاد عام و خاص:
 اجتهاد به‌ معنای خاص، تنها در میان
فقیهان اهل‌سنت مطرح است. این اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و
جعل قانون از سوی فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس استبلکه شافعی آن را مرادف قیاس می‌داند. در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع می‌کند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رای و نظر شخصی مجتهد مبدل
واژه «اجتهاد» در لغت به معنی نهایت تلاش و کوشش در انجام هر کاری است. بیشترین استعمال این کلمه در علم فقه و اصول می باشد. «اجتهاد» در اصطلاح فقها و اصولیین به معنای «تمام توان خود را در راه بدست آوردن حکم شرعى مبذول داشتن» است.

سید ابوالحسن اصفهانی در معنی اجتهاد می گوید : اجتهاد به کاربردن
تلاش و کوشش خویش در راه به دست آوردن احکام شرعی از راه ها و منابعی که
نزد فقیهان اسلام، معمول و متعارف است.
و شهید مطهری (ره) در این باره می گوید: اجتهاد به م
 
شیخِ شهدای فاطمیون آرزوی اجتهاد داشت/ یک جرعه دیدار آرزوی محال شد خواهر شهید حجت الاسلام محمد رضایی می گوید: فکر نمی کردیم جدایی از برادرم 10 سال طول بکشد و همیشگی شود. حسرت بزرگمان این است که در لباس ت ندیدیمش. دیدار آخر ما با برادر در معراج شهدا و با پیکرش بود. 
 
«ده سال از ما دور بودی. زمان کمی نیست ده سال؛
 
ادامه مطلب
واژه «اجتهاد» در لغت به معنی نهایت تلاش و کوشش در انجام هر کاری است. بیشترین استعمال این کلمه در علم فقه و اصول می باشد. «اجتهاد» در اصطلاح فقها و اصولیین به معنای «تمام توان خود را در راه بدست آوردن حکم شرعى مبذول داشتن» است.

سید ابوالحسن اصفهانی در معنی اجتهاد می گوید : اجتهاد به کاربردن
تلاش و کوشش خویش در راه به دست آوردن احکام شرعی از راه ها و منابعی که
نزد فقیهان اسلام، معمول و متعارف است.
و شهید مطهری (ره) در این باره می گوید: اجتهاد به م
راه‌های اثبات
اجتهاد شخص مجتهد از سه راه بر دیگران ثابت می‌شود:

خود مقلّد به اجتهاد فقیه یقین یابد.
شهرت اجتهاد فقیه به حدی باشد که باعث یقین شود.
گواهی دو تن عادل آگاه و متخصص؛ به این شرط که دو عادل آگاه دیگر، برخلاف آن گواهی ندهند.
منبع:وب سايت ویکی شیعهhttp://fa.wikishia.net
آنچه تاکنون مشخص شده است اینست که علامه صادقی (رض)برای چهار نفر، گواهی اجتهاد معتبر صادر کرده‌اند که در   ادامه  تصاویر آن گواهی ها آمده است. در میان این گواهی ها  گواهی به اجتهاد آیت‌الله العظمی دکتر سید نیاز همدانی   از همه قدیمی‌تر بوده و متنش از همه گواهی های دیگر قوی‌تر و قرآنی‌تر است که نشان‌دهنده قوی بودن   ایشان در اجتهاداتشان و همچنین قرآنی‌تر بودن ایشان است. گواهی به اجتهاد آیت
متولد 1337 شاز علمای حوزه علمیه لبناناز آثار ایشان:منهجیه و مراحل الاستنباط (الگوریتم اجمالی اجتهاد)دروس فی منهجیه الاستنباط (الگوریتم تفصیلی اجتهاد)دراسات فی اصول الاستناطو .سايت ایشاندروس ایشان در مدرسه فقاهتصفحه ایشان در ویکی پدیای عربی
اجتهاد در روایات

همچنین از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود: «چون والى
اجتهاد کند و به حق اصابت کند، دو اجر دارد و اگر خطا کند یک اجر دارد».
امام رضا علیه السلام به اصحاب خود فرمود: بر ما است که اصول را به شما القاء کنیم و بر شما است که شاخه ها را از آن منشعب سازید.
منبع:وب سايت دانشنامه اسلامیhttp://wiki.ahlolbait.ir
مقصود از عصر‌ تشریع، زمان حیات پیغمبر صلى الله علیه و آله و هنگام
دریافت وحى است. در این عصر، احکام الهى به‌ وسیله قرآن و سنت بیان شده
است.
آیه‌ 122 سوره توبه/9 «لِیَتفقَّهوا فِى الدّینِ ولِیُنذِروا قَومَهُم» بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت دارد؛ هر چند برخى با استدلال به امکان تحصیل یقین به احکام از طریق وحى، اجتهاد در این عصر را جایز نمى‌دانند.
منبع:وب سايت دانشنامه اسلامیhttp://wiki.ahlolbait.ir
✅استاد ملک زاده: روش شناسی بر زمین مانده استیکی دو دهه است که بحث روش شناسی بر سر زبان‌ها افتاده است و می‌گویند جای روش‌شناسی در حوزه  خالی است و خوب است کسی وارد شود، اما در عمل این مسئله بر زمین مانده است.دو تعریف در مورد اجتهاد داریم که برخی آن را از مقوله ملکه و برخی از مقوله فعل دانسته‌اند؛ از منظر اول، اجتهاد امری درونی و ذهنی و ملکه است ولو این که فرد به کار هم نبرده باشد، ولی از منظر دوم، آن را تحصیل احکام شرعی فرعی از ادله با نهایت ت
✅کتاب های مرتبط :پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی - سعید ضیایی فرمکتب فقهی امام خمینی(ره) - سعید ضیایی فرمکتب اجتهادی آیت الله بروجردی - خانم اخوان صرافمکتب اجتهادی خراسانی - مصطفی محقق دامادمکتب اجتهادی سید طباطبایی یزدی - مصطفی محقق داماددرآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف - حسین ایزدی (نشر: تیر 1398)درس خارج و گام های اجتهاد - احمد مبلغی (نشر 1398)
ستاد مبلغی، از اساتید درس خارج حوزه:استنباط روش می خواهد. نخستین مرحله استنباط چیست؟ مراجعه به اجماع یا قرآن یا سنت؟ به قواعد اصولى زیاد مراجعه بشود یا کم؟ رجوع به قواعد فقهى و رجال در چه جایگاهى صورت گیرد؟ چگونه از روایت بهره برده شود؟ دنبال لغت باید رفت یا روایات دیگر ضمیمه گردد؟ چگونه از قرآن و سنت کنار هم استفاده شود؟ همه روش است.هیچگاه کسى به طور دقیق نگفته وقتى که وارد عرصه استنباط شدیم، اول به اجماع تمسک بجوییم، یا به قرآن یا به سنت؟ ا
بسم الله الرحمن الرحیم

صوت این جلسات توسط گروه طلبگي تا اجتهاد تهیه و منتشر شده است. (دانلود صوت) ما نیز با کسب اجازه از محضر استاد حسین بغدادی زید عزه اقدام به انتشار متن پیاده شده ی آن نموده ایم.

لازم به ذکر است؛ این تقریر شخصی است و زیر نظر استاد نبوده. همچنین این متن تقریبا به صورت محاوره ای و تا جای ممکن برابر با بیان استاد پیاده سازی و تقریر شده است، تمام سعی ما بر این بوده که مطلبی از قلم نیفتد. این متن ها صرفا برای استفاده جهت جمع بندی مط
خیبر آنلاین: آنچه حضرت امام (ره) را به فقه جواهری معتقد می‌کرد توجه به این بود که اکمالِ دین و محصولِ نهاییِ اجتهاد و فقاهت ، تنها بر بستر یک دولت و حاکمیت دینی تحقق می یابد. محصول اجتهاد و فقاهت ، حاصل خرد ورزیِ حکیمانه و منطقی و اصولی در منابع اصیل وحی و سنت است. همه شئونات تمدن‌ساز و سعادت بخش بشر از حدود و دیات و قصاص تا تربیت و آموزش و فرهنگ ؛ از اقتصاد و معیشت و بازار تا خانواده و امنیت و اجتماع ؛ از جزئی‌ترین مسائل فردی تا کلان ترین موضوع
فقاهت عقلانیت کافی در فهم دین است. چنانچه فقیه ترین شخص خود حضرت رسول اکرم است.
بنابراین فقیه کسی است که ابعاد مختلف دستورات دینی را بهتر از دیگران متوجه می شود. 
اجتهاد مصطلح امروزی در بین عموم حوزه چیزی جز دانش ادبیات و کلام و اصول فقه نیست. درحالیکه فهم عمیق دین عقلانیتی رشد یافته با علمی بیش از اینها می خواهد. عقل با دو چیز رشد می کند: علم و عمل. فقیه کسی است که علم و عملش بیش از دیگران است. هر کدام لنگ باشد عقل در فهم دین لنگ خواهد بود!
آنچه د
این هنر نیست که هی طهارت و نجاست و طواف و. را بگوییم، هزار بار این‌ها را گفتیم باز برای هزار و یکمین بار هم این‌ها را می‌گوییم. من شنیده‌ام در قم می‌خواهند 700- 800 تا رساله بدهند. به قول مطهری(ره) می‌گوید اجتهاد، تکرار حرف‌های مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست، اجتهاد، یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده را جواب بدهید. مسائل حل شده را که همه بلد هستند جواب بدهند!
 
 
بعد از چهل سال، درس خارج‌هایی که به جای این که حکومت دینی و جامعه و تمد
حکم وضعی

حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث می‌گنجد؛ از جمله:

حجیت فتوای مجتهد برای خود او: فتوای مجتهد چه مجتهد مطلق و متجزّی بر خود او حجّت است و تقلید از دیگران برای او جایز نیست.
ججیت فتوای مجتهد برای دیگران: فتوای مجتهد مطلق بر دیگران حجّت است و
مردم می‌توانند از او تقلید کنند؛ ولی در جواز تقلید از مجتهد متجزّی، میان
فقیهان اختلاف است.
جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد
#اصول_فقه، از «عناصر مشترک» موجود در فرایند استنباط  بحث می کند (العلم بالعناصر المشترکة فی عملیة استنباط الحکم الشرعی، شهید صدر)  اما به خود فرایند استنباط  و چگونگی آن نمی پردازد.علم فقه نیز، به «اجرایی کردن فرایند استنباط » برای رسیدن به حکم شرعی می پردازد.اما #روش_شناسی_اجتهاد، از خود «فرایند استنباط» بحث می کند.
♨️ #مجموعه_صوتی: چگونه درس بخوانیم؟ استاد علی فرحانی✅ عناوین صوت های این مجموعه01- چگونه اصول بخوانیم؟02- نگاهی به برخی مطالبات رهبری پیرامون تحول در حوزه03- نکاتی درباره خواندن کتاب لمعه04- شروع از مطلب «ما» در هر علم05- آشنایی با کتاب بدایه الحکمه06- اهمیت علم اصول و بلاغت در پاسخ به شبهات غربی07- اجتهاد مهمترین وظیفه08- آینده و مسیر طلبگي09- تبلیغ دین، مبانی و شاخصه ها10- آموزشی نبودن کتاب رسائل و مکاسب11- تربیت علمی(روش مباحثه، مطالعه و تقریر نویس
اسلام مکتبى جامع و منطبق با سرشت آدمى است که در همه عصرها قدرت پاسخ
گویى به نیازهاى انسان را دارد. آموزه‌هاى اسلامى در 3 بُعد عقاید، اخلاق و
احکام خلاصه مى‌شود. این تعالیم هر کدام در حوزه خود نیازهاى انسان را
تأمین و هدایت او را تضمین مى‌کنند. فقه و احکام آن در مقام عمل متکفّل
شناخت راه صحیح از سقیم و تبیین کننده عمل خوب از بد، بر اساس مصالح و
مفاسد است.
هر انسانى به حکم عبودیت و بندگى، در برابر احکام الهى مسئولیت دارد
و باید رفتار خود را د
بسم الله الرحمن الرحیم 
مدتها بود که قصد داشتم جزوات و تقرارتم از دروس اساتید مختلف رو در این چند سال طلبگي تو وبلاگ قرار بدم که متاسفانه فرصت نمیشد باا این نموارد کتاب الموجز اثر حضرت ایت الله العطمی سبحانی دامت برکاته شروع میکنیم خدا کمک کنه بقیشم بذارم و ان شالله مفید باشه 
 
یک نکته که لازم به ذکر هست این هست که این کتاب معمولا در ابتدایی ترین سطح در اصول فقه در حوزه مطالعه میشه البته در نظام قدیم و الان در نظام جدید کتاب حلقه اول شهید صد
آیت‌الله محمد محمدی قائینی در سال 1340 در تهران متولد شد. وی در خانواده‌ای
مذهبی، علمی و دارای سابقه مرجعیت و فقاهت رشد کرد. جد أعلای وی مرحوم آیت‌الله
حاج شیخ محمد علی قائینی «ره» است که از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء «ره» اجازه مشهور
اجتهاد گرفته بود. آن اجازه در میان علما معروف به اجازه کبیرِ کاشف الغطا شد. پدر بزرگ ایشان نیز دارای اجازه اجتهاد از
مرحوم آیت‌الله سید کاظم اصطهباناتی «ره»، آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری «ره»
و آیت‌الله
مسئله وم اجتهاد و تقلید را قرآن نیز مورد تاکید قرار داده است . در آیه 122 سوره توبه آمده است :
وَ مَا کاَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَافَّةً فَلَوْ لَا
نَفَرَ مِن کلُ‌ِّ فِرْقَةٍ مِّنهُْمْ طَائفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فىِ
الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِْمْ
لَعَلَّهُمْ یحَْذَرُون‌
و معناى آیه این است که: براى مؤمنین سایر شهرستانهاى غیر مدینه
جایز نیست که همگى به جهاد بروند، چرا از هر شهرى یک عده بسوى
مقالهٔ «شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه» در مجلهٔ شمارهٔ ۳ (پیاپی ۱۹ - زمستان ۹۶) فصلنامهٔ اسلام و مطالعات اجتماعی چاپ شد. چکیده و مقدمهٔ مقاله به شرح زیر است. صفحهٔ مشخصات مقاله را از اینجا و پی‌دی‌اف اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.
چکیده
علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه‌های دینی به مردم ایفا می‌کرده‌اند. با این حال، شکل‌گیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، به‌عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست
 
 

 
آیت‌ا… سید حسن خمینی این روزها مانند آن روزها که مورد هجمه تندروها قرار می‌گرفت، سکوت کرده است.
 

 
 
رومه آرمان: آیت‌ا… سید حسن خمینی این روزها مانند آن روزها که مورد هجمه تندروها قرار می‌گرفت، سکوت کرده است. 
سکوتی که ابتدا از امام خمینی(ره) و سپس از اساتیدش آیات عظام وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی‌آملی، اردبیلی، مظاهری اصفهانی و… آموخته است. سیدحسن خمینی مانند آن روز که مورد هجمه تندروها در حرم اما
جبرِ تحوّلرشد بشر هرگز متوقف نشده. همین دلیل بوده كه در ازمنه مختلفه انبیاء متعدده ارسال شده‏اند. هر دوره‏ای رسولی و هر رسولی، مسلكی متعالی‏تر از گذشتگان. قدم‏قدم بنا بوده تا انسان را به رشد برسانند و قرب الی الله.تحوّل و تغییر جبری‏ست و خارج از اختیار بشر. ما نمی‏توانیم جلوی آن را بگیریم و مانع آن شویم. نباید هم. ما باید با تحوّلات و پیشرفت‏ها همراه شده و آن را در خدمت بندگی خدا در آوریم. اگر كوتاهی كنیم، حركتی كه به سمت رشد بشر اس
پیعمبر فرمود خدا به بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است زیراخوابیدن عاقل از شب بیداری جاهل بهتره در منزل بودن عاقل از مسافرت جاهل بسوی حچ وجهاد بهتر است وخدا پیعمبر و رسول راجز برای تکمیل عقل مبعوث نسازد  تا عقلش را کامل نکند مبعوث نسازد و عقل اوبرتر از عقول تمام امتش باشد و انچه پیعمبر در خاطر دارد از اجتهاد و مجتهدین بالاتر است و تابنده ای واجباترا بعقل خود در نیاد انها را انجام نداده است همه عابدان در فصیلت عبادتشان بپای عاقل نرسند عقلا
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای دکتر کلهر از کانال کلمه متعلق به وهابیت- بیان میکند جناب ایت الله ریسی رحمت الله علیه چون شاگرد درس حضرت معظم رهبری بوده اند- بهاین مقامات میرسند واحتمال زیاددارند که جانشین رهبری شوند- امام الخمنینی معمار انقلاب رحمت الله علیه در درس وتعین شاگرد بسیار سخت گیر بودند من مدت کوتاهی درحوزه بودم بخوبی درک کردم که اساتید محترم حوزه در رای نظر طلاب بسیار سخت گیر هستند حتی افرادکه درد
ایثار طلبگيحجت الاسلام نظافت دام عزهاگر لازم باشد سه ماه مدریه تعطیل باشد مدریه را تعطیل میکنیم تا طلاب به کمک سیل زدگان بروندمدرسه علمیه المهدی (عج الله فرجه الشریف) در مشهد به مدیریت حجت الاسلام نظافت دام عزه مدرسه علمیه را تعطیل کردند و طلاب را برای جذب کمک های مردمی تشویق کردند وتا چهارشنبه عازم مناطق سیل زده شوندچه خوب هست همه ی مدارس علمیه پای کار بیاینداین کار جهادی برای رشد و فهم طلبگي بسیار مهم هستجزاک الله خیراhttps://t.me/joinchat/AAAAADzHnc_ft
ایثار طلبگيحجت الاسلام نظافت دام عزهاگر لازم باشد سه ماه مدریه تعطیل باشد مدریه را تعطیل میکنیم تا طلاب به کمک سیل زدگان بروندمدرسه علمیه المهدی (عج الله فرجه الشریف) در مشهد به مدیریت حجت الاسلام نظافت دام عزه مدرسه علمیه را تعطیل کردند و طلاب را برای جذب کمک های مردمی تشویق کردند وتا چهارشنبه عازم مناطق سیل زده شوندچه خوب هست همه ی مدارس علمیه پای کار بیاینداین کار جهادی برای رشد و فهم طلبگي بسیار مهم هستجزاک الله خیراhttps://t.me/joinchat/AAAAADzHnc_ft
استاد مبلغی، از اساتید درس خارج حوزه:استنباط روش می خواهد. نخستین مرحله استنباط چیست؟ مراجعه به اجماع یا قرآن یا سنت؟ به قواعد اصولى زیاد مراجعه بشود یا کم؟ رجوع به قواعد فقهى و رجال در چه جایگاهى صورت گیرد؟ چگونه از روایت بهره برده شود؟ دنبال لغت باید رفت یا روایات دیگر ضمیمه گردد؟ چگونه از قرآن و سنت کنار هم استفاده شود؟ همه روش است.هیچگاه کسى به طور دقیق نگفته وقتى که وارد عرصه استنباط شدیم، اول به اجماع تمسک بجوییم، یا به قرآن یا به سنت؟
بسم الله الرحمن الرحیمچگونه به اعلمیت مجتهد پی ببریم؟برای پرداختن هرچه بهتربه این موضوع نیازاست به چند سوال پاسخ داده شوداجتهاد و تقلید چیست؟ ،مجتهد و مرجع تقلید کیست؟ اجتهاد و تقلیددر اسلام مکلفین برای بدست آوردن احکام شرعی و روشن شدن تکلیف خود نسبت به مسائل فروع دین، چند روش را می توانند اتخاذ کنند، یا خودشان مراجعه به قرآن و روایات نموده وبا استفاده از اصول فقهی و استنباط عقلی به احکام ودستورات لازم دست پیدا کنند، و یا اینکه از کسانی ک
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای
دکتر کلهر از  کانال کلمه متعلق به وهابیت-
بیان میکند جناب ایت الله ریسی  رحمت الله
علیه  چون شاگرد درس حضرت معظم رهبری بوده
اند- بهاین مقامات میرسند واحتمال زیاددارند که جانشین رهبری شوند- امام
الخمنینی  معمار انقلاب رحمت الله علیه در
درس وتعین شاگرد بسیار سخت گیر بودند من مدت کوتاهی درحوزه بودم بخوبی درک کردم که
اساتید محترم  حوزه در رای نظر طلاب بسیار
سخت گیر هستند حتی افرادکه دردرس اجتها
امام ای مدظله العالی:
امیرالمؤمنین فرمودند:
 اَلا وَ اِنَّکُم لا تَقدِرونَ عَلی ذلِک وَ لکِن اَعینونی بِوَرَعٍ وَ اجتِهادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سُدادٍ؛
شما نمی‌توانید مثل من ‌رفتار کنید اما می‌توانید به من کمک کنید؛
با ورع و پرهیز از گناه
با اجتهاد و کوشش خودتان
آنچه مهم است جهت امیرالمؤمنین است
دریافت فیلمحجم: 2 مگابایت    مدت: 2 دقیقه
 أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْحُسَیْنِ الْوَرَّاقُ، نا أَبُو الطَّیِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ التَّیْمُلِیُّ الْکُوفِیُّ، نا عَلِیُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَقَانِعِیُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ اُّهْرِیُّ، نا حَسَنُ بْنُ حُسَیْنٍ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ یَعْفُورَ بْنِ أَبِی یَعْفُورَ[1]، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:  عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَالاجْتِهَادِ، وَصِدْقِ الْحَدِیثِ، وَأَدَ
حضرت آیت‌الله ‌ای در دیدار با طلاب حوزه‌های علمیه (۱۳۹۸/۰۲/۱۸) هفت وظیفه برای آنان برشمردند. نوجوان ‌ای براساس بیانات رهبر انقلاب نماهنگ «وظایف طلبگي» را منتشر میکند.
                


با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : 
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 132.1 MB
کیفیت متوسط و فرمت Mpeg و با حجم25.5 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 20.2 MB
سیدحسن طباطبایی قمشه ملقب به آیت اله مدرس در سال ۱۲۴۹ برابر ۱۲۸۷ قمری در روستای سرابه شهرستان اردستان از توابع استان اصفهان متولد شد؛ و پس از مدتی ست جهت درس خواندن به روستای قمبوان در حومه قمشه نزد پدر بزرگش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت. او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان نزد علامه شیخ مرتضی ریزی، جهانگیر خان قشقایی و سامرا و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرز
إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتَىٰ وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُّبِینٍ یس: ١٢
مسائل ما که بیشتر در نظرها بدان خواهیم پرداخت اینجا این است که چطور به اجتهاد در فقه با استفاده از حکمت متعالیه ی نظریه های حمیدی مجیدی فقهی برسیم. لا اله الا الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته.
بعد از راه اندازی یک کسب و کار یا برای شناخته شدن یک برند، نیاز به طراحی وب سايت است.طراحی وب سايت را در شرکت یادگار درخشان آریا می توانید با تعرفه ها و قالب های مختلف انجام دهید.برای راه اندازی یک پایگاه اینترنتی نیاز به موارد زیر است:دامنههاستطراحی وبمحتوابرای سفارش سايت اینترنتی با شماره های 02166564575 و 02166564595 تماس بگیرید.
چرا همه شرکت ها به وب سايت نیاز دارند و وجود سايت شرکتی برای آنها چه سودی دارد؟ اصلی ترین مزیت وب سايت معرفی راحتتر شرکت شنا به مشتریان است. با داشتن وب سايت شرکتی می توانید حوزه فعالیت خود را از منطقه خود و یا حتی کل ایران گسترش بدهید و به طیف متنوعی از مشتریان خود را معرفی کنید. یک وب سايت به صورت 24 ساعته  به مشتریان شما پاسخ بدهد.کاهش هزینه های تبلیغات کاغذی یکی دیگر از مزایای طراحی سايت شرکتی است. اگر به فروش محصولی می پردازید به راحتی می
به هر حال، از قرآن و کلام معصومین (علیهم‌السّلام) استفاده می‌شود که دین، پدیده‌ای فراگیر است که همه ابعاد فردی، اجتماعی، خانوادگی، ی، اقتصادی و بالاخره دنیا و آخرت انسان را در بر می‌گیرد. شریعت عبارت است از مجموعه‌ای از احکام ثابت و متغیر که بر اصول اعتقادی تردیدناپذیر و یقینی مبتنی است. آن اصول اعتقادی زیر بنای اخلاق و احکام دین را تشکیل می‌دهد. دستیابی بدان اصول هم از راه عقل نظری و علم حصولی ممکن است و هم از راهشهود و علم
بسم الله النور
در اینترنت شروع کردم به سرچ کردن عنوانی به نام "زندگی طلبگي" ، "همسر طلبه"
تا اینکه وبلاگ هایی اومد بالا
منم شروع کردم به خوندن
" کسی که بخواد همسر طلبه بشه باید آمادگی برای این نوع زندگی رو داشته باشه"
 و من چه همه در اون زمان وبلاگ های همسران طلبه دیدم
چه همه خانم که همسر طلبه بودند و از زندگی طلبگي خودشون می نوشتند
و دو سه تا وبلاگ عجیب به دلم نشستند که هر روز ، روزی چند بار وبلاگشون رو چک میکردم که هر موقع مطلب جدید نوشتند سر
امام خمینی رحمه الله ، که در جهت تثبیت روش ها و نهادی کردن امور در جریان
انقلاب و سال های پس از آن نقش تعیین کننده داشت، با تأکید بر ساده زیستی
ت و زیّ طلبگي و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهی از مشروعیت مراجعه
افراد به آن ها را در امور شرعی و عرفی تشکیل می داد و به عنوان وجهی از
حیات از سوی اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت
نمود.

کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وی
شرکت طراحی سايت رابینت با بیش از 6 سال سابقه کاری در حوزه طراحی سايت و سئو و بهینه سازی وب سايت تعداد زیادی پروژه طراحی سايت و اپلیکیشن موبایل را با موفقیت به اتمام رسانده است. خدمات گروه رابینت به شرح زیر می باشد: 1. طراحی حرفه ای وبسايت 2. بهینه سازی سايت و سئو 3. خدمات پشتیبانی سايت 4. طراحی گرافیک 5. ساخت اپلیکیشن موبایل 6. بازاریابی رسانه های اجتماعی 7. ایمیل و sms مارکتینگسايت ما : www.rabinet.net   مشاوره 24 ساعته : 09363808732 - 09026583090&
حجت الاسلام محسن قرائتی:
امروز ما به تألیف ۱۳۰ عنوان تفسیر قرآن کریم در عرصه‌های مختلف دانشگاهی مانند حقوق، امور نظامی، روانشناسی نیاز داریم تا بتوانیم در این عرصه‌ها به نیاز جامعه پاسخ دهیم. 
۴۲ رادیو در زمان دفاع مقدس به امام توهین و از صدام تمجید می‌کردند؛ آیا امروز در جهان امام آبرو دارد یا صدام؟
این روزها شاهد رگبار شبهه‌ها هستیم
عمر شما مبلغان موضوع است پس حق ندارید برای سپری کردن آن از دیگران تقلید کنید و باید بیشتر از دروس حوزه ر
آیت الله حاج شیخ عباسقلی رضوی سولدوزیحاج
شیخ در گوشة دنجی از باغ بزرگ مشرف به خانه‌اش ساختمانی به نام «باغ اطاقی
» رو به باغات و مناظر جالب و دلکش بنا کرده بود. بالکن طبقه دوم « باغ
سرای» وی میعادگاه علما، ون و سادات از اقصی نقاط آذربایجان و مدرسة
تربیت طلاب بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]
در ادامه نوشته قبلی  در مورد مولانا  ، گزیده هایی از کتاب 365 روز با مولا نا را در  ادامه آورده ام:درس 7 :شاه بیتی که درس هفتم از این کتاب وجود دارد این است :تا کنون کردی چنین ،  اکنون مکن ،. تیره کردی آب ازین افزون مکنو می فرماید ، بارزرین ، فساد روی زمین تیره کردن آیینه دل است که جمال  حقیقت را پنهان می دارد.درس 9 :عقل آن است که همواره  شب و روز ، مضطرب و بی قرار باشد از فکر جهد و اجتهاد نمودن  از ادراک باریدرس 10 :گفت دیگر بر گذشته غم
سلام دوستان امروز میخوام یه سايت عالی ایرانی کسب کار کلیکی به شما معرفی کنم شما با دیدن تبلیغات این سايت  میتونید هفته ای 12000 تومن در آمد کسب کنید این سايت ایرانی بهترین سايت کسب کار کلیکی هستش در ضمن شما با مشاهده قسمت پاپ آپ میتونید امتیاز کسب کنید و امتیاز رو به سايت خودتون اختصاص بدید و بازدید سايتتون بالا بره سايت عالیه یه بخش فالوور بگیر و لایک بگیر هم به این سايت اضافه شده خلاصه از دستش ندید سايتش عالیهبرای ثبت نام اینجا کلیک کنید.&nb
url فارسی یا انگلیسیاگر سايت وردپرسی دارید و افزونه یواست را روی آن نصب کردید، احتمالا کلمه نامک سايت را دیدید. نامک سايت همان url سايت است. برای مثال من نامک این صفحه را url گذاشتم و همان طور که مشاهده می کنید آدرس این صفحه به صورت http://nabatech.ir/url است.حالا سئوال این جاست که نامک فارسی یا انگلیسی؟ کدامیک تاثیر بیشتری در سئو سايت دارد؟این هم یکی از مسائل دیگری است که بعضی دوستان عقیده دارند که فرقی نمی کند و حتی بهتر است فارسی باشد. اما توصیه من ا
مولانا شیخ محمد فقیه اناری،فقیه و مجتهد و از شاگردان شیخ بهایی بوده و نزد او علوم دینی،حدیث،هندسه،منطق،ریاضی،طب و علوم غریبه را فرا گرفته بود و ازشیخ بهایی اجازه روایت حدیث و اجتهاد و صدور فتوا داشت.
شیخ بهایی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری که در دانش های فلسفه،منطق،هیعت و ریاضیات تبحر داشت.در حدود 95 کتاب و رساله از او در ت،حدیث،ریاضی،اخلاق،نجوم،عرفان،فقه،مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است.یونسکو به پاس خدمات وی به علم ستار
وقتشه کسب و کار خودتو راه بندازی همین امروز تماس بگیرید جهت مشاوره تخصصی رایگان تماس بگیرید بهترین تجربیات ما در طراحی سايت ، امروز به رایگان در اختیار شماست.  طراحی سايت با برترین تکنولوژی های روز دنیا کاملا ریسپانسیو و قابلیت بازدید در موبایل طراحی سايت با کیفبت با گروه اطلس وردپرس  سايت ارزان و اقتصادی 600 هزار تومان  سايت مناسب شرکت ها و معرفی افراد و محصول 1میلیون تومان  سايت های فروشگاهی کوچک و شرکت‌های بزرگ 2میلیون توما
منبع سايت نباتکبه هیچ وجه بک لینک رایگان نگیرید مگر. بک لینک رایگان نگیرید، چون بک لینک رایگان ممکن است سايت شما را در معرض خطر جدی قرار دهد. توصیه نباتک به شما این است که بک لینک رایگان نخرید چون: این سايت ها معمولاسايت های ضعیفی هستند و ممکن است اسپم اسکور بالایی داشته باشندعموما لینک های خروجی زیادی دارند و لینک فارم – مزرعه لینک هستند.شاید این سايت ها قبلا پیج رنکی خوبی داشتند، اما امروزه به دلیل آپدیت نکردن سايت ها و آپدیت الگوریت
مولانا شیخ محمد فقیه اناری،فقیه و مجتهد و از شاگردان شیخ بهایی بوده و نزد او علوم دینی،حدیث،هندسه،منطق،ریاضی،طب و علوم غریبه را فرا گرفته بود و ازشیخ بهایی اجازه روایت حدیث و اجتهاد و صدور فتوا داشت.
شیخ بهایی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری که در دانش های فلسفه،منطق،هیعت و ریاضیات تبحر داشت.در حدود 95 کتاب و رساله از او در ت،حدیث،ریاضی،اخلاق،نجوم،عرفان،فقه،مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است.یونسکو به پاس خدمات وی به علم ستار
معرفی سايت های دوست یابی خارجیدوستان در اینجا قصد معرفی چند وبسايت دوست یابی بزرگ خارجی را برای شما عزیزان دارم امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر از این پست استقبال بشه در آینده سايت های مفید خیلی بیشتری رو برای شما قرار می دهم که استفاده بکنید.اولین سايت که سايت خیلی خوبیه سايت میت وان هست که آدرس اون اینه : mate1.com در این سايت ایرانی ها و فارسی زبان های زیادی عضو هستند. استفاده از این سايت تا حدودی محدودیت داره اما می تونید استفاده های زیادی از
در این نوشته قصد دارم 4 سايت آنالیز وب سايت را برای شما معرفی کنم. این سايت ها خدماتی که می دهند در راستای انالیز سايت از جهات مختلف نظیر seo  و بررسی فنی سايت پ بررسی دامنه و بررسی سرعت و بسیاری دیگر از فاکتور های فنی یک وب سايت می باشد. 1) سايت seoraporu.co که برای انالیز کلی سايت می باشد. (لینک نمونه)2) سايت lookup.tools که بررسی وضیعت دامنه شامل دی ان اس و هویز می باشد. (lookup.tools)3) whois.domaintools.com  که بررسی وضیعت دامنه شامل دی ان اس و هویز می باشد. (نمونه)4) بر
داشتن یک وب سايت برای بیمارستان ها در حال حاضر به یکی از نیازهای اصلی بیمارستان ها تبدیل شده است. در حال حاضر کمتر بیمارستانی را پیدا خواهید کرد که وب سايت نداشته باشد. اما چرا؟ با طراحی سايت پزشکی در بیمارستان ها دیگر صف های طولانی برای گرفتن رزور وقت ایجاد نمی شود و در وقت هزینه ای که بابت پرسنل بیمارستان می شود صرقه جویی خواهد شد. یکی دیگر از مزایای وب سايت پزشکی ایجاد ارنباط بهتر با بیماران است. یکی از امکانات مهمی که یک وب سايت پزشکی می
بیهقی از امام شافعی روایت کرده که:
(الله تبارک و تعالی یاران رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم را در قرآن، تورات و انجیل مورد ستایش قرار داده و فضیلت آنها را بر دیگران بر زبان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم بیان کرد، پس الله به آنها رحم کرد و به جهت رساندن آنها به بالاترین درجات صدیقین، شهداء و صالحین به آنها شادباش گفت). آنها سنتهای رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم را به ما رساندند و رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و وحیی
خرید بیمه به صورت آنلاین در سايت من و بیمه سايت من و بیمه زیر مجموعه حامیان فردای روشن دارای رتبه برتر کشوری در سه سال متوالی د رحوزه بیمه زندگی برای انجام خدمات بیمه ای خود در تمام نقاط کشور با ما تماس بگیرید یا از طریق سايت من و بیمه خرید خود را انجام دهید. 09131253124www.manobime.ir
شلوغ ترین و پر طرفدارترین سايت ها سايت های فیلم و سریال هستند بو سیله یک سايت فیلم جدیدترین و پرمخاطب ترین فیلم ها را برای تماشای آنلاین و دانلود فیلم در اختیار مشتریانتان قرار دهید.در یک سايت فیلم می توانید تبلیغ بگذارید صفحه سايت را تعرفه بندی کنید آگهی های مشتریانتان را بگذارید و درآمدزایی کنید.با طراحی سايت فیلم، طراحی وب سايت فیلمامکان عضویت ویژه ، پرداخت آنلاین ، فیلم های جدید ، اخبار مربوط به فیلم و سریال ،دسته بندی فیلم ها ، امکا
نگاهی به کتاب تشیع امامی در بستر تحول، تاریخ مکتب‌ها و باورها در ایران و اسلام، دفتر یکم؛ نوشته‌ی حسن انصاری؛ نشر ماهی؛ 1395
دیسکلیمر (Disclaimer): من درباره‌ی موضوعات مورد بحث در این کتاب پیش‌زمینه‌ی قوی‌ای ندارم و متنم دقت کافی را ندارد.
این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات که نویسنده در آن‌ها به سیر تاریخی جدال میان اخباریون و اصولیون پرداخته است. نویسنده می‌گوید در زمان ائمه، در میان شیعیان، غلبه با اهل حدیث بوده. اهل سنت چون بعد از حضرت رسول
طراحی سايت فروشگاه اینترنتی در اصفهان/الماس سايت اصفهان با داشتن بیش از صد نمونه کار کاربردی در طراحی سايت و سئو سايت و شناخت خوبی که از نیاز مشتریان دارد میتواند بهترین انتخاب شما برای طراحی سايت در اصفهان باشد.قیمت مناسب همراه با رعایت اصول استاندارد در طراحی سايت از ویژگی های این شرکت طراحی سايت استامروزه طراحی سايت و داشتن وب سايت برای شرکت ها و موسسات، سازمان ها و حتی اشخاص دیگر یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. در عصر ارتباطات، دنیای ای
چرا طراحی سايت مهم است ؟چرا طراحی سايت ؟ ،  با رشد تکنولوژی و اینترنت ، تعداد کاربرانی که زمان خود را در این فضا سپری میکنند به طرز قابل توجهی روز بروز ، رو به افزایش میباشد .با افزایش کاربران ، تعاملات و ارتباطات در این بستر و ساختار نیز افزایش یافته است و بر همین اساس طراحی سايت ارتباطاتی نظیر خرید و فروش اینترنتی بطور چشمگیری افزایش یافته است .در نتیجه ، کسب و کار های مختلف جهت جذب بخشی از این کاربران بایستی حضور خود با طراحی سای
 در بسیاری از موارد مشاهده شده، بازدید کنندگان و مشتریان قبل از آنکه بخواهند زمانی برای مطالعه مطالب وب سايت شما قرار دهند، ابتدا برای پیدا کردن مطالب جذاب مورد نظر ، صفحات وب سايت شما را به طور کلی بازدید میکنند، در اینجا، آیکن ها در وب سايت تاثیر خود را برای جذب مخاطب می گذارند.آیکن ها در طراحی سايت یکی از راههای آسان و ساده برای جذب مخاطب است.در ادامه مقاله می خواهیم اطلاعاتی در خصوص تاثیر گذاری آیکن ها در طراحی سايت را در اختیار شما
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
.
برهمگان واضح و مبرهن است که سوره معراج در آیات اول به داستان شخصی که منکر ولایت مولایمان امیرالمومنین علی علیه الاف السلام بود در روز غدیر و از خدا برای صحت این امر عذاب طلبید نازل گشته است‌
حال چه میشود که کسی که ادعای اجتهاد دارد و خود را مفسر قرآن می نامد در بیش از ده جلسه تفسیر این سوره که به صورت صوتی ازیشان منتشر شده است هیچ اشاره ای به غدیر نمیکند
آیا این سکوت ذلت حکومت شیعه
اگر از نصب ویندوز و خرابی های آن به خاطر حمله ویروسها خسته شده ایدمیتوانید با هزینه اندک 1500 تومان به صورت تقریبا رایگان اکانت آپدیت آنتی ویروس اختصاصی به نام شخص خودتان دریافت کنید .از سايت زیر میتوانید به راحتی و آسان اکانت نود 32 دریافت کنید.این سايت تست شده است . www.nod32av.4fu.ir سايت دریافت اکانت نود 32            
سايت پی سی رنک از سال 1388 تا به حال خدمات زیادی را در حوزه افزایش بازدید واقعی سايت و سئو انجام داده است.هم بستر مناسبی برای دارندگان سايت میباشد که از این خدمات استفاده کنند و هم برای کسانی که به دنبال کسب درآمد از اینترنت هستند.در این سايت به 6 روش مختلف میشود کسب درآمد کرد:1-کسب درآمد از طریق جستجو در موتورهای جستجو نظیر گوگل و2-کسب درآمد از طریق پاپ آندر3-کسب درآمد از طریق تبلیغات بنری ویژه4-کسب درآمد از شبکه های اجتماعی5-کسب درآمد دائمی از
سنت

1- قول معصوم:
گفته‌ها و سخنان معصومین علیهم‌السلام را که احادیث
و روایات حاکی از آن است «قول معصوم» می‌گویند. بنابراین در مواردی که
احکام الهی در گفتار و لسان معصومین بیان شده باشد برای فقیه و مجتهد کافی
است که طبق شرایطش به آن استناد نماید. به طور نمونه مقدار شستن صورت در وضو را می‌توان از حدیث زیر که یکی از احادیث این موضوع است استنباط نمود:
شخصی از امام رضا
علیه السلام از مقدار شستن صورت در وضو سؤال می‌کند، حضرت برای او چنین
می‌نو
بنام دین مقدس آخرامانشریعت مقدس اسلاموصاحب امانبنام ذات مقدس حضرت احدیتیدالله فوق ایدیهم
کلیۀ کشورها متساوی‌الحقوق هستند مثلاً اگر ایران بخواهد در سوریه و عراق پایگاه نظامی و جنگی داشته باشد عراق و سوریه نیز مطلقاً باید پایگاه جنگی و نظامی در ایران داشته باشند تا زمانی که یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است اگر قدرت‌های امپریالیستی نظر روسیه و چین بگویند مثلاً اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد قدرت‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری فو
 معرفی بهترین و مفید ترین وب سايت های اینترنتی بخش اول عبارتند از : جهت مشاهده هركدام بررویشان كلیك نمایید.وب سايت طراحی سايت در ارومیه ، طراحی سايت در خوی ،طراحی سايت خوی ،سايت خوی ،سايت شركتی در خوی ،طراحی سايت شركتی در خوی ، سايت فروشگاهی خوی ، سايت در خوی ، وب سايت در خوی ، وب سايت در ارومیه ، طراحی سايت ارومیه ، سايت ارومیه ، سايت در ارومیه ، سايت شركتی در ارومیه ، سايت فروشگاهی در ارومیه ، سايت فروشگاهی ارومیه
پارسیس سئو گامی بزرگ در راستای رتبه سايت شما http://parsisseo.irسئو و بهینه سازیگروه طراحی وب و سئو سعید در زمینه خدمات نوین اینترنتی مشغول فعالیت میباشد هدف ما هدفمند کردن تبلیغات شرکتها میباشدسئو (SEO) یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو ، به منظور بهبود عملکرد سايت شما براساس استاندارهای موتورهای جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتر از این طریق انجام میگیرد. فاکتورهای زیادی در سئو سايت شما تاثیرگذارند، از کلمات بکار رفته در متن و محتوا تا لینک‌های
جهت درک بهتر مزایای بهینه سازی سايت فروشگاهی ، فست سئو یک پیشنهاد برایتان دارد. به عنوان یک کاربر اینترنتی، کالایی را در نظر بگیرید که قصد خرید آن را دارید. سپس آن کالا را در سايت های فروشگاهی جستجو کنید. روی 10 سايت اول نتایج جستجو کلیک کرده و یکی یکی آن ها را مورد بررسی قرار دهید.– در کدام یک از سايت های موجود، به محض ورود کالای خود را یافتید؟– در کدام سايت کالای شما وجود داشت اما به علت ظاهر عجیب و شلوغ، موفق به پیدا کردن آن نش
⭕️ سر انجام پس از سالها #دروغ پراکنی، دو تن از مریدان نزدیک غفار عباسی به خطای خود و مرادشان اعتراف کردند.⭕️ عباسی سالیان درازی خودش را در قم و سایر شهرستانها به عنوان «شاگرد برجسته آیت الله بهجت» معرفی کرد. عباسی که از تحصیلات اولیه حوزه بازمانده است، مدعی اجتهاد و شاگردی بزرگانی چون ایت الله بهجت و سعادت پرور است. او با این « #دروغ_بزرگ » توانست عده زیادی از مردم را فریب دهد.⭕️ در این کلیپ صدای «رحیم حسن زاده» و «سید مهدی صدر الساداتی» را
همه ما می دانیم که هدف از طراحی وب سايت ، فقط داشتن یک سايت نیست بلکه حضور قوی و داشتن جایگاه کلمات کلیدی در صدر نتایج گوگل مد نظر ماست. سئو سايت به ما کمک می کند تا بتوانیم بهینه سازی سايت را انجام دهیم. ( سئو = بهینه سازی سايت برای موتورهای جستجو )برای انجام سئو وب سايت ، ابزار ها بسیار به ما کمک می کنند. نقش بیشتر ابزارها بررسی جایگاه کلمات کلیدی ، بررسی آنلاین سئو سايت ، آنالیز وب سايت در گوگل ، بررسی بک لینک ها و … است.ابزار سئو
بسیاری علاقه‌مندند از زندگی طلبگي با خبر شوند. در مقابل، برخی نیز متأسفانه زندگی طلبگي را گزینشی و ناجوانمردانه گزارش می‌کنند؛ از این رو به نظرم رسید دورنمایی از زندگی طلبگي را به تصویر بکشم و تقدیم کنم، امید که در تصویرسازی منصفانه و واقع‌بینانه عمل کنم. البته پیش از آغاز این تذکر را می‌دهم که در نگارش این‌ پست‌ها خود را فارغ از قواعد نگارش علمی و مانند آن می‌بینم و در حقیقت می‌خواهم گپی دوستانه بزنم.طلبگي یعنی کار با آیا
مدتها بود که میخواستم یه بنر طراحی کنم اما هر کاری میکردم چیزی که دلم میخواست به ذهنم نمیرسید. امروز نشستم پا سیستم و به خودم گفتم تا اون بنر رو طراحی نکردی حق نداری از جات بلند بشی.شروع کردم به سرچ زدن توی گوگل تا ببینم چیزی که میخوامو پیدا میکنم یا نه ؟ساعت ها سرچ زدم . دنبال یه سايت گرافیکی خوب میگشتم که جامع باشه به همراه طرح های زیبا. خیلی اتفاقی اون سايتو پیدا کردم. واقعا از طراحی های بینظیرش لذت بردم و دقیقا همون طرحی که مد نظرم بود رو تون
عوامل تاثیرگذار بر قیمت طراحی سايت ، قبل از تعیین قیمت طراحی سايت باید نوع وبسايت مشخص شود. این روزها تعداد دسته بندی سايت ها بسیار زیاد است.سايت های خبری، سايت شرکتی، سايت فروشگاه آنلاین، سايت فروشگاه های تک محصولی و… هر کدام ساختار و استراتژی طراحی مخصوص به خود را دارند.در قدم دوم طراحی سايت بهتر است استاندارد های عمومی که فارغ از نوع وبسايت، در طراحی آن مهم است را مد نظر قرار دهیم. رابط کاربری یا UI، تجربه کاربری یا UX، نمایش
آموزش طراحی سايت حرفه ای باید به گونه ای باشد که شما دوست عزیز بتوانید تمام پارامترهای مربوط به کسب و کار اینترنتی ، کارپسند بودن سايت (ux) و بازاریابی اینترنتی را یاد بگیرید و در مرحله ی بعد آن را پیاده سازی کنید، زیرا یک سايت کاربر پسند، باید تمام این موارد را پوشش بدهد. ایجاد یک طراحی سايت حرفه ای زمانی امکان پذیر است که کاربران سايت شما به راحتی در کمترین زمان ممکن، بتوانند به مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و به همین خاطر، در این مقاله
طراحی سايتامروزه با توجه به شرایط کسب وکار ، داشتن یک وب سايت برای معرفی خدمات یا محصولات امری مهم و اجتناب ناپذیر است . شاید صاحبان کسب و کارهای سنتی ، نیاز به داشتن یک وبسايت را حس نکرده اند و اهمیتی به حضور درفضای کسب و کار آنلاین را نمیدهند اما واقعیت امر این است که عمر کسب و کار سنتی رو به اتمام است و مشتریان برای خرید یک محصول ، ابتدا در اینترنت جستجو و سپس محصول خود را با توجه به نوع سايت و شیوه ارائه محصول توسط هر وب سايتی اقدام به خرید م
طلاب واقعی که مطلوب خلق و محبوب خالقند، آنانند که در مدرسه دین ابجد یقین می خوانند و در مدرس عترت الفبای عزت می آموزند و در مکتب قرآن مشق عرفان می نویسند.هرکه «الفبای طلبگي» را نداند، دچار «جهل مرکب» می شود. و هرکه با زیر و زبر «آیات علم» و «سوره های معرفت» بیگانه باشد، قرائتش غلط خواهد شد. پس باب اول کتاب حوزه، آموختن این الفبا و آشنایی با حرکات وسکنات این فرهنگ است. تا طلبه از «طلبه نما» متمایز شود.زندگی شان عطف به مبدا است و وصل به معاد. با ن
سايت خبری یا پرتال خبرگزاری یکی از پرطرفدارترین سايت های موجود در فضای وب است که به ارائه محتوای روزانه و اطلاعات کاربردی می پردازد. در طراحی سايت خبری توجه به دسترسی آسان کاربر به موضوعات و مطالب اهمیت بسیار بالایی دارد. با توجه به تعداد بسیار زیاد سايت های خبری در فضای وب رمز موفقیت در رقابت با آنها رعایت اصول و استانداردهای سئو و نمایش صحیح در موبایل تبلت است. در سايت های خبری که توسط گروه طراحی میشوند بهینه سازی سايت های خبری&n
اگر می خواهید محیط آرام رستوران و غذای عالی رستوران شما را مشتریانتان ببینند با طراحی سايت رستوران، طراحی وب سايت رستورانمنوی روزانه و غذاهای ویژه رستوران خود را معرفی کنید وبا یک طراحی ساده بالاترین حس را به مشتریان خود انتقال دهید.با طراحی سايت سفارش آنلاین غذا صفحه مخصوص هر غذا گذاشته می شود تا مشتری انتخاب کند و سفارش دهد همچنین می توانید با طراحی سايت سفارش آنلاین غذا طرز تهیه غذاهای مختلف را برای علاقه مندان خود قرار دهید و آنها ر
با سلام کسب درآمد اینترنتی باکوتاه کردن لینک Www.pool0o1.parsiblog.comسايت اپیزو یک سايت کوتاه کننده لینک است که به شما عزیزان در ازای کار با این سايت و جذب باز دید کننده واقعی به شما پورسانت میدهد.برای کار با اپیزو بعد از ورود به سايت به قسمت آموزش سايت را حتما مطالعه کنید   
طراحی سايت برابر با کسب درآمد ،  تفکر درباره هدف ایجاد یک سايت از مهترین نکات قبل از ایجاد سايت میباشد و اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که “هدف من از طراحی سايت چیست “.جواب سوال باید برای خودتان واضح باشد،اگر مغازه ای دارید و یا خرده فروش هستید هدف شما فروش محصولاتتان است.علاوه بر خود طراحان وب سايت، برای اینکه یک وب سايت به موفقیت برسد و در نتایج گوگل بدرخشد، افراد زیادی باید درگیر توسعه و نگهداری از آن باشند. در و
در این مقاله در خصوص رتبه سايت نباتک صحبت خواهیم کرد. مرجع این مقاله سايت نباتک می باشد، بنابراین اگر نیاز به توضیح بیشتری در خصوص رتبه سايت و سئو سايت دارید، به این سايت مراجعه فرمایید.نحوه تعیین رتبه سايت شماابزارهای مختلف و سايت های مختلفی هستند که میتونید رتبه بندی سايت خودتون را توی اون ها ببینید. اما بعد از مدت ها کار با نرم افزارهای خارجی پولی و رایگان و حتی نرم افزارهای ایرانی و مشکل با کارفرماهای مختلف تصمیم گرفتم که دیگه از هیچ سای
 اگر در زمینه عکاسیفعالیت دارید و یک آتلیه عکاسی، آتلیهدارید و می خواهید نمونه کارهایتان را افراد زیادی ببینند با طراحی سايت عکاسیمی توانید توانایی ها و خدمات آتلیه عکاسی، آتلیهخود را به افراد بیشتری ارائه دهید.در طراحی سايت عکاسی، طراحی وب سايت عکاسی کاتالوگ آن لاین برای تمام خدمات ، درج تعرفه خدمات در صورت درخواست ، پرداخت اینترنتی ارائه می شود.با یک سايت عکاسیبهترین عکس هایتان را در سايت عکاسیخود قرار دهید وگالری اینترنتی عکاسی بس
سیدمحمدباقر
در قریه شفت از روستاهای رشت به دنیا آمد او معروف به «حجه الاسلام‌» است
که از بزرگترین و منتفذترین علمای ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری به
شمار می آید.ایشان مقدمات علوم دینی را نزد پدرش خواند، سپس برای ادامه
تحصیل به عراق مهاجرت کرد و در کربلا و نجف و کاظمین از محضر عالمانی همچون
وحید بهبهانی ، آقا سید علی طباطبایی (صاحب ریاض) ، سید مهدی بحرالعلوم و
شیخ جعفر نجفی (کاشف الغطاء) استفاده نمود و پس از اخذ درجه اجتهاد به قم
آ
شاید برای همه کسانی که اقدام به طراحی سايت کرده اند این سئوال پیش آمده باشد که طراحی سايت با CMS اختصاصی بهتر است یا استفاده از سیستم های مدیریت محتوای متن باز مانند جوملا ، وردپرس ، پرستاشاپ و . .تردید در مورد انتخاب بین طراحی سايت با CMS اختصاصی یا استفاده از CMS های آماده کاملاً امری طبیعی است . بنابراین قبل از اقدام به طراحی سايت می بایست تمامی جوانب را بسنجید و نیازهای خود را از داشتن سايت مشخص نمایید و آنها را با طراح سايت خود مطرح کنید تا بس
سئو چیست ؟ سئو رقابتی است که پایانی برای آن نمی توان متصور بود.نکته مهم و مشترک این است که تمامی مدیران در تلاش هستند که محصولات و خدمات خود را به فروش برسانند. از طرفی دیگر باید نام وب سايت در صفحه جستجوی گوگل حتما باشد و در این حالت است که سئو چیست و چه اهمیتی دارد ؟ اهمیت پیدا می کند.هیچ راه میانبری وجود ندارد که سايت شما در نخستین صفحه سرچ گوگل قرار گیرد. درست است که می توانید با دادن آگهی به Google adwords سايت خود را به لینک
اگر فضای خانه تان کسالت بار شده و می خواهید دکوراسیون داخلی خود را تغییر بدهید و نمی توانید تک تک مغازه ها و گالری ها را بگردید و آخرین مدل ها را ببینیدسايت دکوراسیون بهترین جا برای پیدا کردن طرح ها مورد علاقه تان و انتخاب بهترین افراد برای پروژه هایتان است.با انتخاب بهترین سبک دکوراسیون داخلی خانه تان را بازسازی کنید و فضای دلخواهتان را ایجاد کنید.طراحی سايت دکوراسیون با امکانات بالا و طراحی ها و گرافیک زیبا و فوق العاده می تواند بازدیدکن
معاون تهذیب حوزه علمیه هرمزگان از برگزاری دوره «میثاق طلبگي یک» با حضور ۲۵۰نفر از داوطلبان ورود به حوزه‌ استان خبر داد.

حجت الاسلام میثم دستوار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از هرمزگان، از برگزاری دوره میثاق طلبگي یک در استان خبر داد و گفت: افراد معرفی شده به این دوره ۲۵۰نفر هستند.
وی افزود: داوطلبان جدید الورود حوزه علمیه از ۱۲ لغایت۱۸ مردادماه برای حضور دراین دوره در دو مدرسه علمیه النبی(ص) بندرعباس در مقطع سیکل و آل البیت بندرلنگ
اگر به دنبال یک تیم قدرتمند و متخصص برای طراحی سايت میگردید آژانس تبلیغات اصفهان بهترین گزینه برای شماست.اگر به دنبال کسب و کار مجازی هستید  طراحی وب سايت می تواند شما را به دنیای مجازی نزدیکتر کند.ما می توانیم برند شما در صفحه اول گوگل قرار دهیم.طراحی سايت اصفهانطراحی سايت در اصفهانتبلیغات اینستاگرامتبلیغات تلگرام
یکی از گسترده ترین و متنوع ترین بازه های هزینه خدمات ، متعلق به حوزه طراحی سايت می باشد. زیرا هر فرد یا شرکتی که به کار طراحی و توسعه وب سايت مشغول است ، ملاک های خود را برای تعیین قیمت طراحی سايت داشته و قیمت متفاوتی را اعلام می دارد.البته گسترده بودن تعرفه و قیمت طراحی سايت موجب سردرگمی کارفرمایان شده است. زیرا برخی از شرکت های طراحی سايت هستند که در آگهی تبلیغاتی خود قیمت طراحی سايت را بسیار اندک اعلام کرده اند در صورتیکه امکانات بسیاری را
رتبه آلکسا در بسیاری ازسايت ها اهمیت بالایی در سنجش میزان کارایی و پرطرفدار بودن یک سايت اینترنتی دارد.؛ به گزارش نفت آنلاین ؛ بسیاری از صاحبان سايت های خبری از بهبود رتبه الکسا بعنوان میزان سنجش کارایی وب سايت خود استفاده مینمایند. بررسی ها نشان میدهد هر چقدر رتبه آلکسا یک سايت بهتر باشد میزان درآمدی که این سايت می‌تواند از کسب و کارهای مجازی بدست آورد بهتر است. میزان رتبه آلکسا بستگی به بازدید ؛ میزان توقف یه کاربر در سايت شما و میزان ا
مقدمهما عاشق طراحی سايت هستیم و این همه چیز ما را شامل می شود .طراحی سايت بخشی از زندگی ما است .از سال 2000 ما دیدیم که هر روز چه اتفاقی در دنیای طراحی سايت در حال رخ دادن است .ما تمامی مراحل طراحی سايت را دنبال می کنیم و طراحی سايت های زیادی را انجام داده ایم .حالا ما می خواهیم بعضی از ایده های جالب خود را با شما در میان بگذاریم .برای اولین بار ، این مقاله از راز هایی پرده بر می دارد که چگونه باید یک طراحی سايت محبوب بسازید .شما قوانین پایه طراحی سا
برخی گمان می کنند که دیوار اولین سايت درج آگهی آنلاین است در صورتی که ایستگاه ، ایران تجارت و لوکوپوک خیلی قبل تر از دیوار وجود داشتند.در سال های اول استفاده از این سايت به صورت کلی رایگان بود و هیچ گونه تبلیغی هم از دیوار در فضای آنلاین و آفلاین نمی دیدیم.در سال های اخیر دیوار توانسته لیدر بازار آگهی شود و سهم قابل توجهی از بازار آنلاین آگهی ها را به خود اختصاص دهد. در سال 97 طبق آمار رسمی از سايت دیوار، روزانه 400 هزار آگهی در دیوار گذاشته
سايتی رو به شما معرفی می کنم که بتوانید از آن در آمد داشته باشید .تقریبا همه افراد می توانند از این سايت در آمد داشته باشند .کافی است یک کلمه رمز برای خود انتخاب کنید و به راحتی و بدون نگرانی شروع به کسب درآمد کنید .شما فقط وارد سايت می شوید و پیامک می خوانید همین . به ازای هر پیامک مبلغ حد اقل 20 تومن دریافت می کنید !کسانی هم که کسب و کاری دارند و می خواهند برای کسب و کار خود تبلیغ کنند می توانند به این سايت مراجعه بفرمایند .آدرس سايت :هر سه خط زیر ف
طراحی سايت یا همان Web Design، دقیقا به معنای تلاش برای ایجاد یک پایگاه اینترنتی برای ارائه خدمات، فروش محصول یا اطلاع رسانی است. طراحی وب سايت یک پروسه است که از لایه‌سازی صفحات وب، تولید محتوا، طراحی گرافیکی و رعایت اصول سئو تشکیل شده است. در واقع اگر شما می‌خواهید یک وب سايت قدرتمند ایجاد کنید که بتوانید با استفاده از آن خدمات، محصول یا هر چیز دیگری را به صفحه اول گوگل بیاورید، باید تمام اصول فنی و ظاهری طراحی یک وب سايت را رعایت کنید.ع
ین روزها بحث بر سر ملاک‌های مرجعیت و مرجع اعطای مجوز مرجعیت برپاست. اصل ضرورت این که باید مرجعی مؤید باشد و صلاحیت فرد را تأیید کند، از روز روشن‌تر است، لیکن فارغ از این مسائل چه راه‌هایی برای تشخیص میزان علمیت یک فرد در هر سطحی حوزوی یا دانشگاهی وجود دارد؟نگارنده در طول زندگی علمی و طلبگي خود به طور شاخص حداقل دو نفر را دیده‌ که در عین بی‌سوادی به دلیل قدرت سخنوری و روابط عمومی بالا و نیز آشنایی با فوت و فن دانشمندان به شدت غلط‌

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آقاي پکيج سامانه توسعه بازار و برند دیجیتال ازدواج و آموزش مسائل جنسی و روابط زناشوئی حیران Laura Yolanda معرفی وبلاگ های فعال در زمینه دانلود کتاب PlayCityGame بررسی مزایای مهم ساخت تیزر تبلیغاتی