نتایج جستجو برای عبارت :

شماره لنجان

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوش تر از اینت ندانم .
وگر ــ هر لحظه ــ رنگی تازه گیری 
به غیر از « زهر شیرینت » نخوانم.
تو زهری .
زهر گرم سینه سوزی .
تو شیرینی ، که شور هستی از توست .
شراب جام خورشیدی ، که جان را ، نشاط از تو ، غم از تو ، مستی از توست .
به آسانی ، مرا از من ربودی ، درون کوره ی غم آزمودی .
دلت آخر به سرگردانیم سوخت ، نگاهم را به زیبایی گشودی .
بسی گفتند : « دل از عشق برگیر ! که نیرنگ است و افسون است و جادوست !»
ولی ما دل به او بستیم و

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ارشد درس Carrie مقالات فارسی کامپیوتر و برق و ... عاشقانه های من و مـ‌هلام ^_^ کتابخانه عمومی قدس قاب چوبی هورامان گشت ابهامیسم آمادگی دفاعی دبیرستان هاجر تهران