نتایج جستجو برای عبارت :

صد داستان ی

اعتراض ثالث اجرايينوشته پيش رو در خصوص اعتراض ثالث اجرايي
و اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرائي جهت آشنايي شما عزيزان تنظيم گرديده است. براساس
مواد 146و147قانون اجراي احکام مدني اعتراض ثالث اجرايي يعني هرگاه شخص ثالث نسبت به
مال توقيف شده اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد
که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي
تعقيب مي گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اث

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آموزش مبانی زبان فارسی افکار معنویِ یک دانشجوی مادی رویا و خیال، افسانه و داستان ivaweb.blog.ir دل نوشته های هادی طالب نیری اخبار تعطیلی پخش گیاهان دارویی،عطاری و عرق گیری گیلاسی Lorena شمیم پارسیان