نتایج جستجو برای عبارت :

فیلمهایی سوپر فردیسی

آن دوست که من دارم وان یار که من دانمشیرین دهنی دارد دور از لب و دندانمبخت این نکند با من کان شاخ صنوبر رابنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانمای روی دلارایت مجموعه زیباییمجموع چه غم دارد از من که پریشانمدریاب که نقشی ماند از طرح وجود منچون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانمبا وصل نمی‌پیچم وز هجر نمی‌نالمحکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانمای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنونعشق تو بگرداند در کوه و بیابانمیک پشت زمین دشمن گر روی به من آرنداز روی تو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

جوجه هايم خبرگزاری" هک_ست_فید" آرامم سراي انديشه باقر نيوز دارو رسان fsdg برندسازی تجاری وبلاگ تخصصي دکتر کبري سبزعلي يمقاني پروتون