نتایج جستجو برای عبارت :

فیلم کوتاه سوپر امریکایی

به نقل از سایت مشاوره عقود و قراردادهای دینا ، قانون مدنی انواع روش های انحلال قرارداد و شرایط هر یک را بیان کرده است که بر طبق آن انحلال به سه صورت ممکن است شکل گیرد : یا با اقاله و یا با فسخ یا به حکم قانون . اقاله با فسخ و انفساخ متفاوت است در واقع انفساخ زمانی صورت می گیرد که به حکم قانون در اثر یک حادثه عقد منحل می شود . به عبارت دیگر طرفین عقد دخالت یا قصد انحلال آن را ندارند بلکه قانون به دلیل حادثه حکم به انحلال می دهد .یکی دیگر از راه های من

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

John Tracy r845 باخانمان وقت سفارت افغانستان کرکره برقی معرفی سینماهای قم |شهر سبز||Green city| گمنام Sherman