نتایج جستجو برای عبارت :

متن مورد نظر خود را جهت جستجو اینجا بنویسید.

 داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی ۹۹-۹۸ ، بدون شرکت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮی دکتری می پذیرد.مهلت ثبت نام :مهلت ارسال مدارک حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه سال 1398 تمدید گردید.منظور از مهلت ارسال ، حداکثر مهلتی است که داوطلب میتواند مدارک خود را تحویل اداره پست منطقه خود دهد.به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گروه علمی-پژوهشی فکر برتر - دبیرستان شهدای فرهنگیان eiofef miniPC سفارش انواع بافت های فانتری فقط گیم ایران پیکس دغدغه های یک اهل فرهنگ جشنواره وبلاگ نویسی مجتمع پتاس خور گروه فرهنگی اسرا