نتایج جستجو برای عبارت :

متن مورد نظر خود را جهت جستجو اینجا بنویسید.

 داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی ۹۹-۹۸ ، بدون شرکت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮی دکتری می پذیرد.مهلت ثبت نام :مهلت ارسال مدارک حداکثر تا 10 اردیبهشت ماه سال 1398 تمدید گردید.منظور از مهلت ارسال ، حداکثر مهلتی است که داوطلب میتواند مدارک خود را تحویل اداره پست منطقه خود دهد.به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Greg جوا موزیک نماشویی ساختمان | پیچ و رولپلاک نما | نقاشی نما تجربیات یک دانشجوی پزشکی از سال کنکور دانلود آهنگ جدید پاموک کارگاه خودسازی مردانه پشتیبانی ستاد لوازم منزل کسب ارز دیجیتال