نتایج جستجو برای عبارت :

مرورگر سالم جاوا

صداها که تمام می‌شوند، من می‌مانم و یک صحنه‌ی خالی که ایستاده‌ام در وسطش. به محض آنکه متوجه میشوم نور پروژکتور رویم افتاده، با قدمهای نامطمئن و بی‌نظمی عقب‌عقب می‌روم و بالاخره خودم را به گوشه می‌رسانم. هیچ صدایی نیست؟ خب نباشد، خودم صدا می‌شوم. پایم را "خش‌خش" به زمین میکشم، با دستم روی دیوار "تک‌تک‌تک" ضرب می‌گیرم. زیر لب "هممم‌هممم‌هممم" زمزمه میکنم. هرکاری میکنم که شلوغی بازگردد. کاری که بی‌فایده است. خوب می‌دانم، صحنه با من تنه

آخرین جستجو ها

زیبایی و شادابی B4-1 شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران منقوص Ron گروه هنری آدُر دانلود کتاب محشای قانون مجازات اسلامی ایرج گلدوزیان Cindy کسب وکار اینترنتی وبلاگ رسان