نتایج جستجو برای عبارت :

مسابقات دخترپسرا

اقبال لاهوری :نقطهٔ نوری که نام او خودی است
زیر خاک ما شرار زندگی است
از محبت می شود پاینده تر
زنده تر سوزنده تر تابنده تر
از محبت اشتعال جوهرش
ارتقای ممکنات مضمرش
فطرت او آتش اندوزد ز عشق
عالم افروزی بیاموزد ز عشق
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
در جهان هم صلح و هم پیکار عشق
آب حیوان تیغ جوهر دار عشق
از نگاه عشق خارا شق شود
عشق حق آخر سراپا حق شود
عاشقی آموز و محبوبی طلب
چشم نوحی قلب ایوبی طلب
کیمیا پیدا کن از مشت گلی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

رزین سختی گیر یادداشت‌های یک طلبه Diana شرکت کیهان تجارت شاهین rib fabric - gmknittedfabric.com متری شش و نیم طراحی سایت / بهینه سازی سایت / تبلیغات گوگل