نتایج جستجو برای عبارت :

میم پلاس داستان

زنگ


درس


فعالیت های انجام شده (تدریس)


فعالیت های خواسته شده (تکلیف)اول

اجتماعی
بررسی کتاب ها انجام شد
اگر جلسه بعدی وجود داشت ، پرسش کاسی انجام می شود.

دوم

ریاضی
حل کردن سوالات برگه امتحان
حل کردن سوالات پلی کپی
صفحات 105 ، 106 و 107 در کتاب حل شود.

سوم

عربی 
امتحان از 4 درس اول گرفته شد 
نمرات اخلاق بعضی از دانش آموزان داده شد .


چهارم

ادبیات فارسی
نوشتن انشای سفرنامه نمایشگاه کتاب
انشای سفرنامه نمایشگاه کتاب آورده شود .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گلبرگ یاس زبر الحدید کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی Angela لينکدوني اروميه جمهوری اسلامی عربستان آشپزخونه پیچک پلاس پیچک نگار Stacy