نتایج جستجو برای عبارت :

نماىش فىلم نىو کاسل

مطلب صدیقی را که می‌خواندم -البته من شاگرد صدیقی بودم خدمتشان هم رسیده
بودم خانه ایشان هم رفته بودیم- دیدم که این استاد تحصیل کرده فرانسه چقدر
قشنگ مطلب می‌نویسد؛ چقدر آیه، حدیث، شعر عربی، شعر فارسی و. بلد است.
این مطلب را برای پسرم تعریف کردم، گفت که چرا اینطور شده؟ آن استادانی که
شما تعریفشان را می‌کنید مثل همایی و فروزانفر و بهمنیار و بهار و. کجا
هستند و چرا دانشگاه‌ها و به‌خصوص دانشگاه تهران به این حال و روز افتاده
است؟ گفتم جمعی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

خبري youmovies فروش زمین کرج - املاک سرمایه Jared Ahmad Ali Kargaran برفابه : اشکان آویشن فرجام نیک قیمت ارز دیجیتال گردشگري شاهرود انجمنهای یو اف