نتایج جستجو برای عبارت :

های تمام فول اچ تی

البته كه هستظلم استوقتي همه كالاها با هم گران می‌شوندیعنی پول ارزان شدهیعنی اسكناس بی‌ارزش شدهپس باید حقوق همه هم افزایش یابداما نمی‌شودبا همان نسبتاین نكته ریز در تورّم استچون اگر دستمزد‌ها هم با تورّم افزایش یابدسرمایه‌داران انتفاعی نخواهند داشتچون نیروی كار افزایش كار نخواهد داشتپس:اولاً اگر بخواهیم عدالت را رعایت كنیمباید وقتي تورّم می‌شودقیمت همه چیز را با همان بالا ببریمحتي كالایی كه قیمت خرید آن كمتر بودهكاری كه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

قلم کاغذدیواری آرمه پارسیان | شرکت خدمات درمانی آرمه پارسیان Brandon پکیج تابان دانستنی های دارویی و سوت ممتد مغز و حواشی دیگر.. توسل به امام مجتبی. کریم ال طه خرید اینترنتی