نتایج جستجو برای عبارت :

ى انجام لىدى باگ

۱- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی
۲- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کسب و کار الکترونیک مشاوره خانواده خیانت مرکز آویژه همگردی، پرتال جامع گردشگری ره گم کرده... پمپ شناور Carrie Michael جوادی1000