نتایج جستجو برای عبارت :

پیرمرد ایرانی با حنده

 سیمین بهبهانی :
جفای خلق و غم روزگار دیده منموزین دو، رشته ی پیوند خود بریده منم
شبم که سینه ی من پرده دار اسرار استبه انتظار تو، این خنجر سپیده! منم
ز تیغ طعنه ی دشمن دلم چو گل شد چککنون چو غنچه زبان در دهان کشیده منم
ز اوج چرخ ِ تمنّا چو برف با دل سردفرونشسته و بر خک آرمیده منم
ز من گسسته ای و همچو گِرد باد به دشتز تاب هجر تو پیچیده و دویده منم
ز غم گداختم و اشک گرم سردم کردزمن بترس که پولاد آبدیده منم
بسان سایه ز آزار مردمان، سیمین!غمین به گو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Patricia بلاگ باقرالعلوم Skj اس کی جی مهندسین مشاور پی آیند اکنون یار آسمانی Teresa تفسیر زیارت عاشورا در بستر تاریخ نیمه راه زندگی خط‌خطی‌های یک ذهن آبی لَمپاسو