نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب حقوق کار

دقیقا همینطور است و مگر چقدر زندگی به ما فرصت می دهد که بخواهیم عاقل باشیم، عاقبت اندیشی کنیم و با ژستی مسلط تصمیمات محکم بگیریم؟
ما نیاز داریم به دیوانگی، به دوست داشتن، به بلیطی که ما را ببرد هزار کیلومتر آنورتر و معشوقی که منتظر است، این یعنی باید، و بایدها را باید هست کرد.
پس از دیوانگی نترس، معشوق شجاع من باش، همانطور که هستی، همانطور که من سعی می کنم عاشقی ترسو نباشم که چیزی مگر نفرت انگیزتر از یک عاشق ترسو داریم؟
بخندیم دیوانگی را دوس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Antonio کد های تخفیف , کوپن تخفیف , تخفیف Daniel دنیای خانه هوشمند شاعر و نویسنده american english file 2 فناوری نوین شرکتی اديوس اصل رنگین کمان