نتایج جستجو برای عبارت :

گروه دخترپسرای زنجان

اعاده دادرسی در امور مدنی
در دنیای حقوق و پرونده های قضایی، اصلی وجود دارد با عنوان
اعتبار امر مختومه بدین معنا که هرگاه پرونده ای در مراجع قضایی و دادگاه ها
رسیدگی شده و دادرسی منجر به صدور رای قطعی( حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن
وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی
مقدور نباشد.) شود، طرفین دعوی نمی توانند مجددا همان دعوا را با همان طرفین و سبب
در دادگاه دیگری طرح نمایند و به عبارتی رسیدگی دوباره به

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مریدنور نمایشگاه نقاشی دیزل ژنراتور طبیعت آبشاران خرید ممبر و فالوور Jennings Ajay A T R I A Kevin نامه هایی که هیچ گاه پست نشدند