نتایج جستجو برای عبارت :

.در.روسیه.باماشین

بام های سبز انتقال حرارات از روی بام را به فضای قابل ست زیر آن کاهش می دهند، و دمای محیط اطراف را کم می کننداثر جزیره حرارت شهری و جریان آب حاصل از بارندگی را کاهش می دهند و کیفیت هوا و زیبایی را بهبود می بخشند .جدای از اهداف مادی که زمینه شکل گیری هر سازمان انتفاعی می باشد، مزایای اجتماعی زیست محیطی که
با توسعه این کار حاصل خواهد آمد انگیزه اصلی راه اندازی این مجموعه می باشد .
به طور کلی تراس عبارت از قطعه یا فضایی است که با دیگر قطعات و فض

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

Karen طراحی کارت ویزیت و لوگو مقالات و آزمون های برتر فایل سل تاپ اینستا Jackie Chandra باربری تهران غرب فروشگاه اینترنی میلیونر شو عاشق خدا