نتایج جستجو برای عبارت :

Sixi arbi ‎عسک س

بهترین زمان سم پاشی درختان میوه

بهترین زمان سم پاشی درختان میوه برای یک باغبان جمع آوری میوه های خوشمزه
از درختان باغش می باشد. این درحالی است که بسیاری از ات عطر و طعم
شیرین میوه های رسیده را دوست دارند و همین باعث میشود میوه ها آسیب ببینند و خراب شوند.
پس کنترل آفت و ات زمانی که میوه در حال رسیدن است کاری حیاتی و ضروری می باشد.
آفات درختان میوه:
 تعداد اتی که برای درختان میوه ما مضر هستند زیاد است. تعداد بی شماری از این آفات فقط

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

بهترین مبلها مشاور اجرایی و مجری در زمینه مارکتینگ مهندس هاشمی نوشته های:یک دانشجو SUperFUn | سوپر فان جویبار روان tarahisite قراری که عاشقانه نبود روزهای زندگی