نتایج جستجو برای عبارت :

ترانه اکرم شیرازی

به مجنون گفت روزی عیب جوییکه پیدا کن به از لیلی نکویی
که لیلی گر چه در چشم تو حوریستبه هر جزوی ز حسن او قصوریست
ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفتدر آن آشفتگی خندان شد و گفت
اگر در دیدهٔ مجنون نشینیبه غیر از خوبی لیلی نبینی
تو کی دانی که لیلی چون نکویی استکزو چشمت همین بر زلف و روی است
تو قد بینی و مجنون جلوه نازتو چشم و او نگاه ناوک انداز
تو مو بینی و مجنون پیچش موتو ابرو، او اشارت‌های ابرو
دل مجنون ز شکر خنده خونستتو لب می‌بینی و دندان که چون
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

امير تک‌بلاگ | Amir TechBlog افغانستان جاویدان حساب رسی تو من و عاشق خودت كردي و رفتيm0 Amy تعبیر تیوب | بزرگترین سایت تعبیر خواب وبلاگ شخصی ستیلا باسقی رادیوکودک سرزمین فیلم وب سایت روانشناسی و مشاوره