نتایج جستجو برای عبارت :

حکایت کرواتی

گفت و گو
‌نشسته گوشه دریا؛‌ ستاره ای جانداربه گفتگوی صدف می نشیند او هربارچو لب به خنده گشاید ز شوق وصلِ عزیزبه خنده های ‌ظریفش صدف شود بیماراز ‌آن زمان که بلرزید؛ سینه عاشق‌فِسُرد ریشه جُور و شکشت شاخه ‌آزارحکايت از صدفی بود: "واله و شیدا"‌که کوه عشق ستاره؛ ‌بر او شده ‌آواربه قلب صاف صدف هم شکایتی باشدکه بوده هرشب و صُبحی به مهر او درکارستاره از درِ لُطفش؛ ‌کند پرستاریبرای یار قدیمش؛ ‌چو چشم شب بیدار.٢٢ / ‌بهمن / ‌١٣٩٦
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

اشعار قیصر امین پور هدایای تبلیغاتی آفرنگ جامه David تيم كلين Jessica بیماریهای تیروئید گلشن پلاس چپاول بازار اهن